Promocje

IKZE

Co to jest IKZE?

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, to prosty sposób, dzięki któremu możesz odkładać pieniądze na swoją przyszłość, korzystając przy tym z ulg podatkowych.

Zyskaj ulgę podatkową
Wpłacone środki możesz odliczyć od podstawy opodatkowania. Przy maksymalnej wpłacie za 2018 r. możesz uzyskać ulgę w podatku dochodowym do kwoty:

 • 1706,11 zł
  w 32-procentowej stawce podatkowej
 • 1013,00 zł
  w 19-procentowej stawce podatkowej
 • 959,69 zł
  w 18-procentowej stawce podatkowej

Sam decydujesz o wpłatach
IKZE w DFE PZU to elastyczność wpłat. Wpłaty można dokonać jednorazowo lub w ratach. W każdej chwili można zmienić wysokość miesięcznych wpłat albo je zawiesić. Możesz odkładać małe lub większe kwoty – ważne jednak, żeby robić to regularnie.

Wyniki inwestycyjne DFE PZU

 • 20,99%
  3 letnia stopa zwrotu DFE PZU (w okresie 30.09.2015 – 30.09.2018 r.)

 • 64,70%
  5 letnia stopa zwrotu DFE PZU (w okresie 30.09.2012 – 30.09.2018 r.)

Źródło: analizy.pl. Doświadczeni eksperci z DFE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez DFE PZU nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości. 

Dodatkowe zalety IKZE

 • Swobodny dostęp do pieniędzy
  Zawsze masz swobodny dostęp do swoich pieniędzy i w każdej chwili możesz wystąpić o ich zwrot. Pamiętaj jednak, że w zależności od tego, kiedy wycofasz pieniądze, zapłacisz inny podatek. Jeśli będziesz wpłacał na IKZE przez przynajmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych i zaczekasz z wypłatą do 65 roku życia, to zapłacisz tylko 10-procentowy podatek dochodowy (od wartości zgromadzonych środków). W innym przypadku zapłacisz podatek dochodowy według obowiązującej skali podatkowej.

 • Brak podatku od zysków kapitałowych
  Wypłata środków z IKZE jest zwolniona z 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

 • Wkład własny na zakup mieszkania
  Zgodnie z informacją z 29 maja 2015 r., którą opublikowała KNF, zgromadzone na IKZE oszczędności można wykorzystać jako wkład własny przy ubieganiu się o udzielenie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu.

 • Dziedziczenie oszczędności
  Środki zgromadzone na IKZE należą wyłącznie do Ciebie i podlegają dziedziczeniu. Otrzymają je osoby, które wskażesz w umowie. Osoby te nie zapłacą podatku od spadków i darowizn. Zapłacą jedynie 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy (od wartości zgromadzonych środków), ale nie będą musiały tego robić, jeżeli przeniosą dziedziczone pieniądze na własne IKZE.

Opłaty związane z członkostwem w DFE PZU

DFE PZU pobiera opłatę od wpłaty (zniesiona w trakcie promocji) oraz opłatę za zarządzanie, które ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU.

DFE PZU nie pobiera opłaty od wpłaconych środków dla umów zawartych w okresie od 1 września do 31 grudnia 2018 roku. Promocja polega na zwolnieniu z opłaty od wpłaty dla wszystkich wpłat dokonywanych w okresie od1 września do 31 grudnia 2018 r. Pod warunkiem dokonania pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł. Dotyczy umów zawartych w okresie od dnia 1 września do 31 grudnia 2018 r.

Charakterystyka DFE PZU

Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU (DFE PZU) prowadzi indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Oszczędzanie w DFE PZU jest formą inwestowania na przyszłą emeryturę i pozwala uzyskać bieżące korzyści podatkowe. 

Szczegółowe informacje na temat IKZE w DFE PZU, w tym opis ryzyka związanego z członkostwem w funduszu i ryzyka inwestycyjnego, informacje niezbędne do oceny inwestycji, koszty i opłaty oraz informacje dotyczące sytuacji finansowej funduszu, są zawarte w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym w oddziałach PZU oraz na stronie pzu.pl

Aktualny Statut DFE PZU oraz Regulamin korzystania z usług świadczonych przez PTE PZU dostępne są na stronie pzu.pl/ikze.