Ubezpieczenia grupowe

Zapewniają ochronę życia i zdrowia pracownikom firm, gdzie zatrudnionych jest przynajmniej 2 osoby. Dzięki niemu zapewnimy wsparcie finansowe bliskim ubezpieczonego, jeśli go zabraknie. Polisa daje także możliwość znacznego rozszerzenia ochrony o liczne ubezpieczenia dodatkowe zapewniające wsparcie np. w razie wypadku, choroby, pobytu w szpitalu, śmierci osób bliskich.

Korzyści dla pracodawcy

 • Przewaga konkurencyjna na rynku pracy
  Pracodawca, który dba o pracowników łatwiej pozyska i zatrzyma wartościowy personel.
 • Mniejsza rotacja pracowników i ograniczenie kosztów zatrudnienia
  Pracownicy chętniej pracują w firmie, która oferuje im dodatkowe korzyści.
 • Większa efektywność i motywacja personelu
  Osoby, którym pracodawca zapewnia dodatkowe benefity, identyfikują się z firmą i pracują wydajniej.
 • Możliwość zwolnienia z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej
  Świadczenia, które wypłaca pracodawca rodzinie pracownika w razie jego śmierci.

Dla kogo

Pracownik może przystąpić do ubezpieczenia, jeśli ma od 16 do 69 lat oraz:

 • nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum lub placówce dla przewlekle chorych,
 • jest zdolny do pracy lub służby i nie otrzymuje świadczenia rehabilitacyjnego.
  Ubezpieczenie może objąć również małżonka pracownika oraz jego pełnoletnie dzieci.

Dodatkowa ochrona

Ubezpieczenie można wzbogacić o dodatkowe opcje:

 1. Wsparcie w chorobie
  W zależności od wybranych ubezpieczeń dodatkowych, możemy wypłacić pieniądze, jeśli pracownik, jego małżonek lub dziecko zachoruje na ciężką chorobę (objętą ubezpieczeniem), a także jeśli wskutek choroby pracownik, np.:

  • trafi do szpitala na dłużej niż 3 dni,
  • przejdzie specjalistyczne leczenie, np. chemioterapię, radioterapię, wszczepienie rozrusznika serca,
  • podda się operacji chirurgicznej,
  • dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu (po udarze lub zawale).
 2. Wsparcie po nieszczęśliwym wypadku
  W zależności od wybranych ubezpieczeń dodatkowych, wesprzemy pracownika jeśli wskutek nieszczęśliwego wypadku:

  • złamie kość,
  • będzie leczyć się szpitalnie,
  • podda się operacji,
  • dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • dotknie go trwałe inwalidztwo,
  • nie będzie mógł pracować i samodzielnie funkcjonować.
 3. Wsparcie finansowe po śmierci bliskich
  W zależności od wybranych ubezpieczeń dodatkowych, możemy wypłacić pieniądze z ubezpieczenia, jeżeli umrze bliska osoba pracownika, np.:

  • małżonek lub partner życiowy,
  • dziecko,
  • rodzic lub teść.
 4. Wsparcie finansowe w razie śmierci pracownika
  W zależności od wybranych ubezpieczeń dodatkowych, wypłacimy dodatkowe pieniądze, jeżeli pracownik umrze wskutek np.:

  • wypadku komunikacyjnego,
  • wypadku przy pracy,
  • zawału serca.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie typ P Plus.

Listy ograniczeń i włączeń ochrony w ubezpieczeniach dodatkowych znajdziesz w ogólnych warunkach tych ubezpieczeń.

PZU P Plus

 

PZU pełnia życia

Pełnia Życia to ubezpieczenie podstawowe., dla pracowników firm zatrudniających od 8 pracowników. Dzięki niemu zapewnimy wsparcie finansowe bliskim ubezpieczonego, jeśli go zabraknie. Polisa daje także możliwość znacznego rozszerzenia ochrony o liczne ubezpieczenia dodatkowe zapewniające wsparcie np. w razie wypadku, choroby, pobytu w szpitalu, śmierci osób bliskich.

Korzyści dla pracodawcy

 • Przewaga konkurencyjna na rynku pracy
  Pracodawca, który dba o pracowników łatwiej pozyska i zatrzyma wartościowy personel
 • Mniejsza rotacja pracowników i ograniczenie kosztów zatrudnienia
  Pracownicy chętniej pracują w firmie, która oferuje im dodatkowe korzyści
 • Większa efektywność i motywacja personelu
  Osoby, którym pracodawca zapewnia dodatkowe benefity, identyfikują się z firmą i pracują wydajniej
 • Możliwość zwolnienia z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej
  Świadczenia, które wypłaca pracodawca rodzinie pracownika w razie jego śmierci

Dla kogo

Pracownik może przystąpić do ubezpieczenia, jeśli ma od 16 do 69 lat oraz:

 • nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum lub placówce dla przewlekle chorych,
 • jest zdolny do pracy lub służby i nie otrzymuje świadczenia rehabilitacyjnego.

Dodatkowa ochrona

Ubezpieczenie można wzbogacić o dodatkowe opcje:

 1. Wsparcie w chorobie
  W zależności od wybranych ubezpieczeń dodatkowych, możemy wypłacić pieniądze, jeśli pracownik zachoruje na ciężką chorobę (objętą ubezpieczeniem), a także jeśli wskutek choroby pracownik, np.:

  • trafi do szpitala na dłużej niż 3 dni,
  • przejdzie specjalistyczne leczenie, np. chemioterapię, radioterapię, wszczepienie rozrusznika serca,
  • będzie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji.
 2. Wsparcie po nieszczęśliwym wypadku
  W zależności od wybranych ubezpieczeń dodatkowych, wesprzemy pracownika, jeśli wskutek nieszczęśliwego wypadku:

  • złamie kość,
  • będzie leczyć się szpitalnie,
  • dotknie go trwałe inwalidztwo,
  • dojdzie do poważnego uszkodzenia ciała,
  • nie będzie mógł pracować i samodzielnie funkcjonować.
 3. Wsparcie finansowe w razie śmierci pracownika
  W zależności od wybranych ubezpieczeń dodatkowych, wypłacimy dodatkowe pieniądze bliskim pracownika, jeżeli umrze wskutek np.:

  • nieszczęśliwego wypadku,
  • wypadku komunikacyjnego,
  • wypadku przy pracy,
  • wypadku lotniczego,
  • uprawiania niebezpiecznego sportu.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie Pełnia Życia.

Listy ograniczeń i wyłączeń ochrony w ubezpieczeniach dodatkowych znajdziesz w ogólnych warunkach tych ubezpieczeń.

Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia grupowego

Gwarancja kontynuowania ubezpieczenia po odejściu z pracy.

Dla kogo

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób, które mają ubezpieczenie P Plus, PZU Ochrona Plus lub PZU Ochrona Max.

Co można zyskać

Po odejściu z pracy możesz kontynuować swoje ubezpieczenie grupowe – jeśli w umowie, która Cię obejmuje znajduje się prawo do indywidualnej kontynuacji.

Dlaczego warto

 • Możesz kontynuować swoje ubezpieczenie, kiedy odejdziesz z pracy – na korzystnych warunkach.
 • Dzięki indywidualnie kontynuowanemu ubezpieczeniu zabezpieczysz się na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, np. śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Wsparcie w razie osierocenia dziecka

Wsparcie finansowe dla dziecka w przypadku śmierci rodzica.

Dla kogo

Możesz przystąpić do ubezpieczenia, jeśli:

 • masz ubezpieczenie P Plus, Ochrona Plus lub Ochrona Max,
 • umowa między Twoim pracodawcą a PZU pozwala przystąpić do tego ubezpieczenia,
 • masz mniej niż 69 lat.

Kiedy i jak możemy pomóc

Wypłacimy pieniądze z ubezpieczenia, jeśli Cię zabraknie. Będzie to 100% kwoty, na którą jest zawarte ubezpieczenie (tzw. sumy ubezpieczenia). Kwotę tę znajdziesz w polisie. Pieniądze przekażemy każdemu z Twoich dzieci w wieku do 18 lub 25 lat (jeśli kontynuuje naukę).

Dlaczego warto

 • Nie musisz robić badań, aby przystąpić do ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie działa przez całą dobę na całym świecie.
 • Pieniądze wypłacamy każdemu dziecku – niezależnie od tego, ile ich masz.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Wsparcie w razie osierocenia dziecka

 

Wsparcie w razie trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku

Wypłata z ubezpieczenia, jeśli wskutek nieszczęśliwego wypadku dojdzie do trwałego inwalidztwa.

Dla kogo

Możesz przystąpić do ubezpieczenia, jeśli:

Kiedy i jak możemy pomóc

Otrzymasz pieniądze z ubezpieczenia, jeśli wskutek nieszczęśliwego wypadku dojdzie do całkowitego lub częściowego trwałego inwalidztwa.

 • Częściowe trwałe inwalidztwo
  To uszkodzenie ciała spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem. Polega ono na utracie jednego lub wielu organów (wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia) lub całkowitej utracie funkcji w danym organie lub danych organach.
  W przypadku częściowego trwałego inwalidztwa od razu wiesz, ile pieniędzy za jakie uszkodzenie ciała dostaniesz.
 • Całkowite trwałe inwalidztwo
  To uszkodzenie ciała, które u dziecka uniemożliwia samodzielną egzystencję na stałe, a u dorosłego powoduje trwałą i całkowitą niezdolność do pracy w jakimkolwiek zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji na stałe.
  W tym przypadku wypłacimy 100% aktualnej w dniu wypadku sumy ubezpieczenia, czyli kwoty, na jaką masz ubezpieczenie. Kwotę tę znajdziesz w polisie.

Dlaczego warto

 • Ubezpieczenie działa przez całą dobę na całym świecie.
 • Zapewniamy pieniądze np. na zakup specjalistycznego sprzętu (wózka inwalidzkiego itd.).

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Pracodawco,
utwórz PPK w PZU

Jako zaufany dostawca produktów emerytalnych, służymy pomocą w przeprowadzeniu i wdrożeniu PPK w Państwa firmie. 

Zapraszam do kontaktu

Jadwiga Iwaniak
nr tel 602 622 901
Doradca finansowo-ubezpieczeniowy PZU