Jak poprawnie sporządzić testament?

Każdy testament składa się z daty, miejscowości pisania testamentu, nagłówka „testament”, treści testamentu oraz podpisu spadkodawcy i co najmniej 2-3 świadków. Testament piszemy własnoręcznie, wyjątkiem jest testament notarialny lub testament, gdzie spadkodawca nie może napisać swojej woli i wtedy podpisują testament troje świadków. W testamencie mogą być wymienione osoby, które mogą być wydziedziczone lub które nie mogą ubiegać się o darowiznę. Do tych sytuacji musi być zjawisko nazwane rażącą niewdzięcznością, a czyny które popełnił wydziedziczony muszą być w pełni świadome i z własnej woli. Nie można wydziedziczyć osoby, która z powodu słabych zarobków wyjechała i próbowała zarobić na byt osób, które zostały w kraju. Sytuacją, która jest powodem do wydziedziczenia może być, kiedy wydziedziczony nie opiekował się spadkodawcą, kiedy był w kraju i miał odpowiedni zarobek.