Czym mogą być dowody w sprawie rozwodowej?

W sprawie rozwodowej muszą być przedstawione dowody, każdy z byłych małżonków na swoją korzyść. Dowodem mogą być na przykład nagrania znajomego, który był świadkiem obrażania czy nawet bicia jednej ze stron albo nawet… wpis na Facebooku z nową kochanką czy nawet zdjęcia z delegacji, w której były małżonek był na imprezie, a nie powinien. Także z Facebookiem należy postępować ostrożnie. Dodatkowo aby szybko zakończyć związek należy przygotować dokument podziału majątku. Co jeśli na sprawie rozwodowej dziecko ukończy 18? Dziecko pełnoletnie nie może starać się o alimenty, chyba że będzie chciało kontynuować naukę na studiach i nie może się utrzymać. Dorosłe dziecko, powinno donieść zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz zaświadczenie z Urzędu Pracy o nie prowadzeniu działalności gospodarczej i o braku zarobku. Potem sąd może przyznać orzeczenie o przyjęciu wniosku o alimenty.

Co najważniejsze – jeśli powód/powódka wnosi wniosek o rozwód z orzeczeniem o swojej winie o rozkład małżeństwa, to drugi małżonek może domagać się alimentów na siebie i alimenty mogą trwać do końca życia albo do okresu ponownego małżeństwa obu stron. Każdy z małżonków ma ½ majątku wspólnego, gdy mają dziecko to później maluch może dostać całość majątku o ile drugi małżonek nie będzie w drugim związku małżeńskim.