Co zrobić, żeby rozwód był poprawnie przeprowadzony?

Rozwód to zakończenie związku dwóch osób, na wniosek obydwóch stron lub jednej strony. Powodem rozwodu może być na przykład zdrada czy nawet nie wywiązywanie się z obowiązku małżonka, a do nich należy także współżycie, a także może być przemoc wobec członków rodziny. Na wniosek jednej ze stron może być także prośba o orzeczenie winy rozkładu małżeństwa czy też alimentów na dzieci i małżonka. Rozwód jest, czy nawet powinien być, przemyślaną decyzją.